להתנתק מידיעות אחרונות

ביטול מנוי ידיעות אחרונות בשלב אחד מהיר. מלאו טופס בקשה לניתוק מידיעות אחרונות והחברה חייבת לנתק את המנוי עד 3 ימי עסקים מקבלת הבקשה.