להתנתק מלוטודיל

מלאו טופס בקשה לביטול לוטודיל שלכם עם פרטי בעל המנוי באופן מדוייק.
החברה חייבת לבטל את המנוי עד 3 ימי עסקים מקבלת הבקשה לביטול מנוי לוטודיל.