להתנתק מחברות הביטוח

ביטול פוליסת ביטוח בקלות.
בחרו את חברת הביטוח ממנה אתם מעוניינים להתנתק, בחרו את סוג הפוליסה אותה אתם רוצים לטל ואת פרטי בעל הפוליסה.