להתנתק לאישה

ביטול מנוי לאישה בשלב אחד מהיר. מלאו טופס בקשה לניתוק מלאישה והחברה חייבת לנתק את המנוי עד 3 ימי עסקים מקבלת הבקשה.