להתנתק מטבע הדברים

ביטול מנוי טבע הדברים בשלב אחד מהיר. מלאו טופס בקשה לניתוק מטבע הדברים והחברה חייבת לנתק את המנוי עד 3 ימי עסקים מקבלת הבקשה.