להתנתק ממעריב

ביטול מנוי מעריב בשלב אחד מהיר. מלאו טופס בקשה לניתוק ממעריב והחברה חייבת לנתק את המנוי עד 3 ימי עסקים מקבלת הבקשה.