להתנתק מגלובס

ביטול מנוי גלובס בשלב אחד מהיר. מלאו טופס בקשה לניתוק מגלובס והחברה חייבת לנתק את המנוי עד 3 ימי עסקים מקבלת הבקשה.